Avís legal


Responsabilitat


En compliment amb el deure d’informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002,de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic a continuació es declara zamora.cat/ zamorasabateries.com com un lloc web gestionat per Zamora Maresme S.L amb NIF B-60344892, societat inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA, tom 25974, foli 19, full núm B96051. a 29 juliol 1993 i domiciliada al Carrer Joan XXIII, n º 110-B, 08320 el Masnou, Telèfon: (+34) 93 555 37 75, E-mail: info@zamora.cat.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

Zamora Maresme S.L s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc el qual s’efectuarà a més parades periòdiques per manteniments tècnics. A més, Zamora Maresme S.L es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.


Política de Protecció de Dades


En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) Zamora sabateries informa als usuaris que les dades de caràcter Personal que recull són objecte de tractament automatitzat i s'incorporaran en els fitxers corresponents.

L'usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts en la LOPD, d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L'exercici d'aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari mitjançant comunicació escrita a la següent direcció postal: c/ Pintor Domènech, 2-4 , 08320 El Masnou.

També poden exercitar-se aquests drets tal com la normativa aplicable estableix i que pot consultar en www.agpd.es


Propietat Intel·lectual i ús dels continguts


El lloc web zamora.cat / zamorasabateries.com , incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, fotografies,text i / o gràfics són propietat de

Zamora Maresme S.L o, si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a Zamora Maresme S.L i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. 

En tot cas, Zamora Maresme S.L compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de Zamora Maresme S.L serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del formulari de contacte que es manté en el lloc web.


Llei Aplicable i Jurisdicció


Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.